Osnovne izvedbe

HIDROGREEN ET LIVADA 175/55

ep_sedum_teh_th

ET označava ekstenzivni (E) zeleni krov, sa drenažno-akumulacijskim slojem od EPS (T) kadica. Ukupna je visina 17,5 cm, od čega su kadice 5,5 cm, a debljina samog vegetacijskog supstrata iznosi 12 cm.

Upotrebom kvalitetnog vege- tacijskog supstrata HIDROSOIL E - mješavine mineralnih sastojaka odgovarajuće granulacije i tresetno-humusnog dodatka, te drenažno-akumulacijskih kadica HIDROPLATE T55, osiguravamo te drenažno-akumulacijskih kadica HIDROPLATE T55, osiguravamo maksimalnu pohranu vode uz istovremenu trajnu drenažu, što stvara optimalne uvjete za razvoj biljaka.

ep_sedum_3d_th

LIVADA kao biljni sloj može sadržavati sedume, koji su najotporniji, te različito aromatično i začinsko bilje, otporne travne mješavine, livadno cvijeće. Odabrane biljke ne stvaraju gusti travnati tepih već se razvijaju i pokrivaju površinu ovisno o vanjskim uvjetima. Predviđeno održavanje minimalno je, ali za razliku od površina pokrivenih samo sedumima, ovisno o uvjetima (znatno utječu na travne mješavine) može biti potrebna i košnja.

Ugrađene kadice osiguravaju visoku opteretivost ove izvedbe i omogućuju široku upotrebu površine, pa je korištenje uvjetovano samim odabirom vegetacije, odnosno zelenilom više ili manje pogodnim za hodanje. Naravno da je moguća i ugradnja korisnih površina.

VRSTA KROVA: EKSTENZIVNI
BILJNI SLOJ: LIVADA
ODRŽAVANJE: minimalno
KORIŠTENJE: nije predviđeno, mogućnost postavljanja prohodnih staza i površina

TEHNIČKA SVOJSTVA

Ukupna visina: 17,5 cm
Debljina supstrata: 12 cm
Masa (zasićeno vodom, ozelenjeno) cca.: 230 kg/m2
Kapacitet pohrane vode cca.: 64

l/m2

Reference

Referentni radovi

Pogledajte naše referentne radove i uvjerite u zadovoljstvo naših klijenata

Sve reference

Kontakt

Imate projekt za nas?

Dugogodišnje iskustvo i stručni djelatnici osnova su na kojoj gradimo kvalitetu u svim područjima našeg rada.

Pošaljite upit

Hidrosan

Referentni radovi

Poduzeće Hidrosan gradnja d.o.o. bavi se izvođenjem svih vrsta radova na području hidroizolacija (ravni krov, temelji, podrumi, rezervoari, bazeni, lagune).

Posjeti Hidrosan