Vrste hidrogreen zelenih krovova

U svijetu je uobičajena podjela u odnosu na zahtjevnost slojeva i projektiranog biljnog sloja, a isto tako i prema zahtjevnosti održavanja, na ekstenzivni (nisko zahtjevni) i intenzivni (zahtjevni) zeleni krov.

EKSTENZIVNI:

 

hg_e.jpg hg_em.jpg

hg_ep.jpg

hg_et.jpg

 

Ekstenzivni su krovovi manjih debljina, ograničenog izbora za biljni sloj, ali i zahtjevi za održavanjem su minimalni. Korištenje takvih krovova je ograničeno, ali osim toga zadržavaju sve tehničke prednosti (link) koje vrijede za zeleni krov.

INTENZIVNI:

 

hg_im.jpg hg_ip.jpg hg_it.jpg

 

Intenzivni krovovi kao pravi krovni vrtovi pružaju široku mogućnost korištenja, ali postavljaju veće zahtjeve, kako kod ugradnje, tako i kod održavanja.

Ove dvije osnovne vrste podijelili smo, prema vrsti drenažno-akumulacijskog sloja, na nekoliko tipova: sa oznakom M za mineralni drenažno-akumulacijski sloj, sa oznakom T za kadice od stiropora i sa oznakom P za plastične kadice. Za kadice mislimo na naročitu izvedbu za zeleni krov koja osigurava pohranu vode uz istovremenu drenažu viška vode kroz perforacije. Kod ekstenzivnog krova postoji i jednoslojna izvedba kod koje su u jednom, vegetacijskom sloju objedinjene sve funkcije.

Nastavak L u nazivu tipa označava da se radi o laganom supstratu čije je masa smanjena umješavanjem granulata ekspandirane gline, a koristi se u slučaju da želimo veće visine vegetacijskog supstrata uz manje težine. Detaljnije o izvedbama koje preporučujemo kod izgradnje zelenih krovova prilagođenih našim uvjetima možete vidjeti na  HIDROGREEN - OSNOVNE IZVEDBE .

Reference

Referentni radovi

Pogledajte naše referentne radove i uvjerite u zadovoljstvo naših klijenata

Sve reference

Kontakt

Imate projekt za nas?

Dugogodišnje iskustvo i stručni djelatnici osnova su na kojoj gradimo kvalitetu u svim područjima našeg rada.

Pošaljite upit

Hidrosan

Referentni radovi

Poduzeće Hidrosan gradnja d.o.o. bavi se izvođenjem svih vrsta radova na području hidroizolacija (ravni krov, temelji, podrumi, rezervoari, bazeni, lagune).

Posjeti Hidrosan