• hidrogreen_naslovna (1).JPG
  • hidrogreen_naslovna (2).jpg
  • hidrogreen_naslovna (3).jpg
  • hidrogreen_naslovna (4).jpg
  • hidrogreen_naslovna (5).jpg
  • hidrogreen_naslovna (6).jpg

SURADNJA

Nudimo sve oblike suradnje kod izgradnje zelenog krova, od pripreme idejnog rješenja i izrade projekta sa svim potrebnim detaljima i troškovnicima, preko pripreme i isporuke materijala, do mogućnosti monitoringa kod ugradnje, te davanja svih potrebnih uputa za ugradnju i održavanje.

Za ugradnju, kao i za odabir biljnog materijala i sadnju odnosno sijanje te navodnjavanje i ev. održavanje, možemo Vas uputiti na tvrtke s koji ma smo do sada surađivali na različitim projektima ozelenjavanja krovova. Riječ je o renomiranim tvrtkama za hidroizolacije i hortikulturu.

INVESTITORI

Zeleni krov nudi niz prednosti za investitore, kao što su zaštita hidroizolacije i produljenje vijeka trajanja do 100 %, doprinos toplinskoj izolaciji (kroz cijelu godinu, a naročito u ljetnim mjesecima), smanjeno i usporeno otjecanje oborinskih voda (manje opterećenje za odvodnju), estetski efekt i doprinos zaštiti okoliša. Na ovim stranicama ili u razgovoru s našim projektantima, investitori mogu pronaći podatke za izbor optimalnog rješenja ovisno o željama za kasnije korištenje i održavanje. Vrlo je bitno naglasiti mogućnost uštede na ugradnji betona za pad za OSNOVNE IZVEDBE, te uštedu na pričvršćenju hidroizolacijske membrane, odnosno opterećenju.

ARHITEKTI I PROJEKTANTI

Nudimo niz podataka vezanih za projektiranje zelenog krova, od osnovnih podataka o težinama i visinama, preko crteža različitih detalja, do troškovnika i planskih cijena. Također nudimo pomoć i kod projektiranja hidroizolacije. Obratiti pažnju na mogućnost ugradnje hidroizolacije bez pada, u ovisnosti o izvedbi zelenog krova, te o vrsti hidroizolacijske membrane. U svijetu postoje veoma zahtjevna rješenja i postižu se izuzetni rezultati, kako u estetskom, tako i u funkcionalnom smislu, a više o primjeni zelenih krovova pogledajte u poglavlju SA SVIH STRANA SVIJETA.

PROJEKTANTI HORTIKULTURE

Projektantima hortikulture nudimo izbor optimalnog rješenja (potrebna visina i kvaliteta supstrata) ovisno o željenoj hortikulturi, odnosno popis biljaka koje se mogu preporučiti za pojedinu izvedbu zelenog krova.

IZVOĐAČI

Izvođačima radova nudimo isporuku materijala (rasuto, ili supstrat pakiran u big bagove, odnosno 30 l vreće) u dogovorenim rokovima i trajnoj kvaliteti, sve potrebne upute za ugradnju sa odgovarajućim crtežima, te monitoring kod izvođenja radova. Napomena: odgovarajućim izborom hidroizolacijske membrane i zelenog krova može se izbjeći ugradnja betona za pad.