VRSTE HIDROGREEN ZELENIH KROVOVA

U svijetu je uobičajena podjela u odnosu na zahtjevnost slojeva i projektiranog biljnog sloja, a isto tako i prema zahtjevnosti održavanja, na ekstenzivni (nisko zahtjevni) i intenzivni (zahtjevni) zeleni krov.

EKSTENZIVNI:

hg_e.jpg hg_em.jpg

hg_ep.jpg

hg_et.jpg

Ekstenzivni su krovovi manjih debljina, ograničenog izbora za biljni sloj, ali i zahtjevi za održavanjem su minimalni. Korištenje takvih krovova je ograničeno, ali osim toga zadržavaju sve tehničke prednosti (link) koje vrijede za zeleni krov.

INTENZIVNI:

hg_im.jpg hg_ip.jpg hg_it.jpg

Intenzivni krovovi kao pravi krovni vrtovi pružaju široku mogućnost korištenja, ali postavljaju veće zahtjeve, kako kod ugradnje, tako i kod održavanja.

Ove dvije osnovne vrste podijelili smo, prema vrsti drenažno-akumulacijskog sloja, na nekoliko tipova: sa oznakom M za mineralni drenažno-akumulacijski sloj, sa oznakom T za kadice od stiropora i sa oznakom P za plastične kadice. Za kadice mislimo na naročitu izvedbu za zeleni krov koja osigurava pohranu vode uz istovremenu drenažu viška vode kroz perforacije. Kod ekstenzivnog krova postoji i jednoslojna izvedba kod koje su u jednom, vegetacijskom sloju objedinjene sve funkcije.

Nastavak L u nazivu tipa označava da se radi o laganom supstratu čije je masa smanjena umješavanjem granulata ekspandirane gline, a koristi se u slučaju da želimo veće visine vegetacijskog supstrata uz manje težine. Detaljnije o izvedbama koje preporučujemo kod izgradnje zelenih krovova prilagođenih našim uvjetima možete vidjeti na HIDROGREEN - OSNOVNE IZVEDBE.