KORIŠTENJE

Dvije su osnovne mogućnosti vezane uz korištenje zelenog krova.
Jedna je da krov ne koristimo kao prostor za boravak, već koristimo njegove tehničke, ekološke i estetske prednosti, kao što je to uobičajeno kod ekstenzivnih krovova. Najčešće su to, kako velike površine na krovovima hotela, proizvodnim ili trgovačkim halama, tako i manje površine na terasama ili garažama. Dodatno, možemo postaviti staze ili površine za boravak, te na taj način koristiti novostvorenu zelenu površinu. Uz to, moguća je izvedba sa čvršćim konstrukcijskim slojevima, gdje je korištenje uvjetovano vrstom biljnog sloja.
S druge nam strane intenzivni zeleni krov pruža mogućnost korištenja kao i bilo koja zelena površina u prirodi. Na taj način, ovisno o odabranom biljnom materijalu, ostvarujemo krovni vrt u punom smislu te riječi. 

  • ET SEDUM, ET LIVADA: zeleni krovovi na kojima korištenje nije predviđeno

    Na krovovima za koje nije predviđeno korištenje upotrebljavamo T kadice (materijal je EPS). Ova vrsta kadica zadovoljava sve tehničke uvjete za drenažno akumulacijski sloj, tj. osigurava pohranu vode uz istovremenu trajnu i kvalitetnu drenažu viška vode, ali nije predviđena za dinamičko korištenje. Prohodnost je ograničena na potrebe održavanja. Ukoliko želimo imati manje površine za korištenje, možemo postaviti prohodne površine (kulir ploče, šljunak, drvene platforme ili slično). Od biljnog sloja predviđeni su sedumi, a uz povećanje debljine supstrata kod livade to su još aromatično i začinsko bilje, travne mješavine, livadno cvijeće.
  • EP SEDUM, EP LIVADA: prohodni zeleni krov

    Konstrukcijski slojevi zelenog krova (uključujući čvrste plastične kadice) omogućavaju prohodnost, ali biljni je sloj, ovisno o izboru manje ili više pogodan za korištenje. Najčešće primjenjujemo sedume koji svojom otpornošću i minimalnim zahtjevima za održavanjem osiguravaju kvalitetu uz manje debljine i težine zelenog krova. Kao dodatna mogućnost postoji biljni sloj livada koji uključuje veći izbor biljaka, a to su uz sedume, još i aromatično i začinsko bilje, travne mješavine, livadno cvijeće. Za livadu nužna je nešto veća debljina supstrata nego kada se radi samo o sedumima. Održavanje kod ovih krovova minimalno je. Površina je pokrivena mješavinom otpornih biljaka koje ne stvaraju gusti travnati tepih, ali niti održavanje nije zahtjevno. Kombiniranjem različitih biljaka i drugih vrsta površina, stvaraju se nove mogućnosti za korištenje.
  • IP TRAVNJAK, IP VRT: zeleni krovovi za korištenje

    Za krovove na kojima želimo provoditi slobodno vrijeme, baviti se rekreacijom ili šetati, koristimo čvrste P kadice. One osiguravaju potrebnu čvrstoću za uobičajena opterećenja, a mogu se koristiti i za provozne površine uz uvjet da kadice budu ispunjene granulatom. Također je moguće postaviti nosive konstrukcije ili podloge za roštilj, pergolu, vrtni paviljon ili slično. Kao biljni sloj primjenjujemo travnjak ili vrt sa raznovrsnim biljem, te takve površine možemo koristiti na isti način kako bismo ih koristili u prirodi. Odabrane izvedbe, zahvaljujući naročitim komponentama, pružaju i u uvjetima relativno malih debljina supstrata odličnu podlogu za najkvalitetniji travnjak ili vrt.

Na svim se izvedbama Hidrogreen zelenih krovova mogu predvidjeti vodene površine, ribnjaci, jezerca za uzgoj vodenog bilja ili bazeni za ljetno rashlađivanje. Kvaliteta jednoslojnih hidroizolacijskih membrana koje preporučujemo kao podlogu za zeleni krov istovremeno zadovoljava i potrebnu kvalitetu za izradu vodenih površina. Uz to, površine zelenog krova izuzetno su pogodne i za postavljanje panela solarnog grijanja ili fotonaponskih ćelija (efikasnost fotonaponskih ćelija povećava se sa sniženjem temperature okoline).