EP-SEDUM-125-50

HIDROGREEN EP SEDUM 125/50

ep_sedum_teh_th.jpgEP označava ekstenzivni (E) zeleni krov, sa drenažno- akumulacijskim slojem od čvrstih (P) kadica. Ukupna je visina 12,5 cm, od čega su kadice 5 cm, a debljina samog vegetacijskog supstrata iznosi 7,5 cm. Ovo je ujedno najmanja debljina supstrata kod osnovnih izvedbi. Ta se debljina može dodatno smanjiti samo u izuzetnim slučajevima, kada krov nije ugrožen sušom.

Upotrebom kvalitetnog vege- tacijskog supstrata HIDROSOIL E

 - mješavine mineralnih sastojaka odgovarajuće granulacije i tresetno-humusnog dodatka, te drenažno-akumulacijskih kadica HIDROPLATE P50, osiguravamo maksimalnu pohranu vode uz istovremenu trajnu drenažu, što stvara optimalne uvjete za razvoj biljaka.

ep_sedum_3d_th.jpgZa ozelenjavanje koriste se SEDUMI, biljke iz porodice sukulenti (desetak različitih vrsta prilagođenih klimatskim uvjetima) koje svojom otpornošću, mogućnošću samorazmnožavanja i trajnošću osiguravaju trajnu kvalitetu zelenog krova na ograničenimuvjetima. Predviđe-no održavanje minimalno je.

Ugrađene kadice osiguravaju visoku opteretivost ove izvedbe i omogućuju široku upotrebu površine, pa je korištenje uvjetovano samim odabirom vegetacije, odnosno zelenilom, više ili manje pogodnim za hodanje. Naravno da je moguća i ugradnja korisnih površina.

VRSTA KROVA:
EKSTENZIVNI

SEDUM

minimalno

prohodna površina


TEHNIČKA SVOJSTVA:

Ukupna visina: 12.5 cm
Debljina supstrata: 7.5 cm
Masa (zasićeno vodom, ozelenjeno) cca.: 152 kg/m2
Kapacitet pohrane vode cca.: 47

l/m2

 

1-1_th.jpg

1-2_th.jpg 1-3_th.jpg