EP-LIVADA-170-50

HIDROGREEN EP LIVADA 170/50

EKSTENZIVNI
LIVADA
minimalno
prohodna površina
 
EP označava ekstenzivni (E) zeleni krov, sa drenažno-akumulacijskim slojem od čvrstih (P) kadica. Ukupna je visina 17 cm, od čega su kadice 5 cm, a debljina samog vegetacijskog supstrata iznosi 12 cm.
Upotrebom kvalitetnog vege- tacijskog supstrata HIDROSOIL E - mješavine mineralnih sastojaka odgovarajuće granulacije i tresetno-humusnog dodatka, drenažno-akumulacijskih kadica HIDROPLATE P50, osiguravamo maksimalnu pohranu vode uz istovremenu trajnu drenažu, što stvara optimalne uvjete za razvoj biljaka.
LIVADA kao biljni sloj može sadržavati sedume, koji su najotporniji, te različito aromatično i začinsko bilje, otporne travne mješavine, livadno cvijeće. Odabrane biljke ne stvaraju gusti travnati tepih već se razvijaju i pokrivaju površinu ovisno o vanjskim uvjetima. Predviđeno održavanje minimalno je, ali za razliku od površina pokrivenih samo sedumima, ovisno o uvjetima (znatno utječu na travne mješavine) može biti potrebna i košnja.

Ugrađene kadice osiguravaju visoku opteretivost ove izvedbe i omogućuju široku upotrebu površine, pa je korištenje uvjetovano samim odabirom vegetacije, odnosno zelenilom više ili manje pogodnim za hodanje. Naravno da je moguća i ugradnja korisnih površina.
ep-livada

 

TEHNIČKA SVOJSTVA:

Ukupna visina: 12.5 cm
Debljina supstrata: 7.5 cm
Masa (zasićeno vodom, ozelenjeno) cca.: 152 kg/m2
Kapacitet pohrane vode cca.: 47 l/m2